NaSygnale.com.pl - Portal Fotografii Ratowniczej

Rejestracja


GST 41246 - Renault Master /Auto Form - Gregor Trans Starogard Gdański

GST 41246 - Renault Master /Auto Form - Gregor Trans Starogard Gdański

http://www.nasygnale.com.pl/templates/strona/images/logo1.png

Służba Ochrony Państwa to umundurowana formacja, przeznaczona do ochrony obiektów i osób. Do jej zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom podlegającym ustawowej ochronie

Inspekcja Transportu Drogowego to umundurowana formacja, przeznaczona do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, mająca na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

Służba Więzienna to umundurowana formacja, przeznaczona do realizacji zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja, przeznaczona do zapewnienia bezpieczeństwa, w zakresie niezastrzeżonym dla SOP i ŻW, wszystkim osobom przebywającym na terenie Parlamentu.

Straż Ochrony Kolei to umundurowana formacja, przeznaczona do ochrona życia ludzi i mienia na obszarze kolejowym oraz zapewnienie porządku publicznego na kolei.

Służba Tablice rejestracyjne Przedział
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA HBA XXXXX BRAK
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA HBB XXXXX BRAK
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA HBE XXXXX BRAK
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA HBF XXXXX BRAK
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA HBG XXXXX BRAK

 
Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl