NaSygnale.com.pl - Portal Fotografii Ratowniczej

Rejestracja


U131 - RSD Volkswagen Transporter T5 - KMP Poznań

U131 - RSD Volkswagen Transporter T5 - KMP Poznań

http://www.nasygnale.com.pl/templates/strona/images/logo1.png

Państwowe Ratownictwo Medyczne to system powołany w Polsce w celu udzielenia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Rodzaj Wyróżnik literowy Przeznaczenie
SPECJALISTYCZNA S To zespół z minimum trzyosobową obsadą, w której jedna osoba to lekarz systemu, a pozostałe dwie to osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - Ratownik medyczny lub Pielęgniarka systemu.
PODSTAWOWA P To zespół z załogą składającą się z co najmniej dwóch osób uprawionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.
TRANSPORTOWA T To ambulanse używane do transportu poszkodowanych i chorych niewymagających intensywnego nadzoru, transportu międzyszpitalnego lub przewozu narządów bądź krwi.
NEONATOLOGICZNA N To ambulanse przeznaczone są do transportu noworodków i niemowląt do 1 roku życia.
Typ Przeznaczenie
A To ambulans do transportu pacjentów. Jest to karetka, której konstrukcja jest wystarczająca do przewozu pacjentów, których życie nie jest zagrożone. Dodatkowo wyróżnia się również ambulans typu A1 przeznaczony dla jednego pacjenta oraz A2, który może transportować więcej chorych.
B To ambulans ratunkowy i typ, który został skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów.
C To najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu. To ruchoma jednostka intensywnej opieki. Oznacza to, że został skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów.

 
Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl