NaSygnale.com.pl - Portal Fotografii Ratowniczej

Rejestracja


649[M]21 - GBA 2,5/16 Star 244 - OSP Ceranów

649[M]21 - GBA 2,5/16 Star 244 - OSP Ceranów

http://www.nasygnale.com.pl/templates/strona/images/logo1.png

REGULAMIN

1. Użytkownicy

§ 1.1. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

§ 1.2. Nazwa konta nie może reklamować, ani też być adresem strony internetowej. Wybrana nazwa nie może być obraźliwa. Zabrania się używania nazw mających na celu podszywanie się pod użytkowników innych stron o podobnej tematyce.

§ 1.3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza i akceptację regulaminu. Wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail.

§ 1.4. W przypadkach łamania regulaminu użytkownik może zostać zawieszony , a w przypadkach nagminnego łamania regulaminu usunięty.

2. Zdjęcia

§ 2.1. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć jedynie własnego autorstwa.

§ 2.2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zdjęć, w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich.

§ 2.3. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć naruszających dobra osobiste innych osób.

§ 2.4. Zamieszczane zdjęcia muszą spełniać wymagania techniczne. Dozwolony jest jedynie format zdjęć w pliku .jpg o maksymalnej szerokości lub wysokości 1300px. Plik nie może przekraczać wielkości 1MB.

§ 2.5. Dozwolone jest tylko zamieszczanie zdjęć związanych z tematyką portalu.

§ 2.6. Każdorazowo podczas procesu wysyłania zdjęcia, należy rzetelnie uzupełnić wszelkie wymagane informacje.

§ 2.7. Warunkiem publikacji zdjęcia jest pozytywne zaakceptowanie fotografii przez redakcję.

§ 2.8. W przypadkach indywidualnych, redakcja zastrzega sobie prawo do odstępstw od zasad akceptacji i usuwania zdjęć.

§ 2.9. Wszystkie zamieszczone zdjęcia stanowią własność autora i nie mogą być wykorzystane w żaden sposób bez zgody.

§ 2.10. Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych zdjęć po uprzednim zgłoszeniu do redakcji.

§ 2.11. Zamieszczane zdjęcia muszą spełaniać wymagania jakościowe.

3. Komentowanie

§ 3.1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość komentowania zamieszczonych zdjęć.

§ 3.2. Komentarz musi dotyczyć tematyki zdjęcia.

§ 3.3. Komentarze obraźliwe i łamiące szeroko rozumiane zasady będą usuwane.

§ 3.4. W uzasadnionych przypadkach komentarze mogą zostać usunięte przez redakcję bez podania przyczyny.

4. Postanowienia końcowe

§ 4.1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r

§ 4.2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i naruszenia praw osób trzecich.

§ 4.3. Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 4.4. W kwestiach spornych ostateczne zdanie należy do redakcji.

§ 4.5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować blokadą konta.

§ 4.6. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

§ 4.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych nie jest wymagane przez redakcję. Użytkownik dobrowolnie podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez redakcję do celów informacyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

§ 4.8. Wszystkie nieuregulowane regulaminem zapisy podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl